Tıpta Uzmanlık Tezi

Bipolar radyofrekans cihazı (Habib ®) yardımlı karaciğer rezeksiyonları. Tez Danışmanı: Op. Dr. Metin KEMENT. İstanbul 2012.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Gezen C, Kement M, Altuntas YE, Aksakal N, Okkabaz N, Civil O, Vural S, Oncel M. Safety and effectiveness of 5-mm and 10-mm electrothermal bipolar vessel sealers (Ligasure®) in laparoscopic resections for sigmoid colon and rectal cancers, Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 2012. In press.

Gezen C, Altuntas YE, Kement M, Vural S, Civil O, Okkabaz N, Aksakal N, Oncel M. Complete versus partial mobilization of splenic flexure during laparoscopic low anterior resection for rectal tumors: a comparative study. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 2012. In press.

Altıntas YE, Gezen FC, Kement M, Cıvıl O, Vural S, Oncel M. Stereotactıc excısıon of addıtıonal lesıons detected wıth ıntraoperatıve ultrasound examination during radiofrequency dissecting sealar (habib ®) assited hepatic metastasectomy: report of 4. Indian Journal of Surgery, 2012. In press.

Vural S, Civil O, Kement M, Altuntas YE, Okkabaz N, Gezen C, Haksal M, Gundogan E, Oncel M. Risk factors for early postoperative morbidity and mortality in patients underwent radical surgery for gastric carcinoma: A single center experience.Int J Surg. 2013 Sep 24.

Does prophylactic antibiotic reduce surgical site infections after rhomboid excision and Limberg flap for pilonidal disease: a prospective randomized double blind study.Kundes MF, Cetin K, Kement M, Kaptanoglu L, Civil O, Haksal M, Eser M, Gundogan E, Bildik N. Int J Colorectal Dis. 2016 May;31(5):1089-91. doi: 10.1007/s00384-015-2425-1. Epub 2015 Nov 3. No abstract available.

The Feasibility of Hepatic Resections Using a Bipolar Radiofrequency Device (Habib®).Civil O, Kement M, Okkabaz N, Haksal M, Gezen C, Oncel M.ındian J Surg. 2015 Aug;77(4):276-82. doi: 10.1007/s12262-015-1295-7. Epub 2015 Jun 5.PMID:

Evaluation of the patients with colorectal cancer undergoing emergent curative surgery.Kundes F, Kement M, Cetin K, Kaptanoglu L, Kocaoglu A, Karahan M, Yegen SF, Atici AE, Civil O, Eser M, Cakir T, Bildik N.Springerplus. 2016 Nov 28;5(1):2024. eCollection 2016.

Fortune of temporary ileostomies in patients treated with laparoscopic low anterior resection for rectal cancer.Haksal M, Okkabaz N, Atici AE, Civil O, Ozdenkaya Y, Erdemir A, Aksakal N, Oncel M.Ann Surg Treat Res. 2017 Jan;92(1):35-41. doi: 10.4174/astr.2017.92.1.35. Epub 2016 Dec 30.PMID: 28090504 Free PMC Article

Safety and feasibility of laparoscopic sigmoid colon and rectal cancer surgery in patients with previous vertical abdominal laparotomy.Haksal M, Ozdenkaya Y, Atici AE, Okkabaz N, Aksakal N, Erdemir A, Civil O, Oncel M.Int J Surg. 2015 Sep;21:97-102. doi: 10.1016/j.ijsu.2015.07.687. Epub 2015 Jul 29

Is the fourth port routinely required for laparoscopic cholecystectomy? Our three-port laparoscopic cholecystectomy experience.Ciftci A, Yazicioglu MB, Tiryaki C, Turgut HT, Subasi O, Ilgoz M, Civil O, Yildiz SY.Ir J Med Sci. 2016 Nov;185(4):909-912. Epub 2016 Aug 31

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Aksakal N, Gezen C, Öncel M, Civil O, Asemptomatik retroperitoneal paraganglioma: Olgu sunumu, Endokrinolojide Diyalog, Vol 6, No 3, 176-177, 2009 

Akut Hafif Biliyer Pankreatitte Kolesistektomi Ne Zaman Yapılmalı? When Cholecystectomy Should Be Done in Acute Mild Biliary Pancreatitis?Adem Yüksel, Murat Coşkun, Mehmet Özyıldız, Hamdi Taner Turgut, Murat Burç Yazıcıoğlu, Osman Civil, Gizem Fırtına, Selim Yiğit Yıldız KTD 2016; 5 - 2 | Sayfalar 26 - 31

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Gezen F, Civil O, Kement M, Can U,  Vural S, Okkabaz N, Baştürk E, Öncel M The relationship between the type of incarcerated abdominal wall hernia and the risk of bowel resection (Oral) 10th European Congress and Emergency Surgery May 13-17 Antalya, Turkey. 

Gezen FC, Civil O, Kement M, Can U, Vural S, Okkabaz N, Baştürk E, Öncel M The relationship between the type of incarcerated abdominal wall hernia and the risk of bowel resection 10th European Congress and Emergency Surgery May 13-17 Antalya, Turkey. 

Gezen C, Altuntas YE, Vural S, Okkabaz N, Aksakal N, Kement M, Civil O, Oncel M.  Safety of preoperative radiation therapy in rectal cancer: a retrospective analysis of a single institution patients operated for over a decade 2. Biennial Meeting New Technologies in Colorectal Surgery June 15-17 2011 Turin, Italy.

Gezen C, Altuntas YE, Civil O, Okkabaz N, Vural S, Aksakal N, Kement M, Vural S, Oncel M Complete vs partial mobilization of the splenic flexure during the resection of sigmoidal or rectal cancers: a comparative study 2. Biennial Meeting New Technologies in Colorectal Surgery June 15-17 2011 Turin, Italy.

Civil O,  Okkabaz N, Akın T, Haksal MC, Gezen C, Tunçay E, Oncel M, Pneumotosis cystoides intestinallis due to pyloric stenosis: a case report, 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, Turkey, May 2009 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

M. Kement, T. Akın, O. Civil, M. Oncel. Laparoskopik Kolorektal Cerrahide İlk Deneyimlerimiz. 11.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresine 26-30 Agustos 2007,  Muğla.

Akın T, Okkabaz N, Öncel M, Gezen C, Düzci U, Civil O, Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisinde açığa geçiş sorunu; risk faktörleri ve sonuçlar. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, May 2008

Gezen C, Öncel M, Okkabaz N, Kahraman AN, Karaöz A, Civil O, Akın T, Özateş M, Habip cihazı yardımlı karaciğer rezeksiyonları: tek merkez uygulamalarına ait ilk sonuçlar Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya, May 2008 

Alıcı A, Öncel M, Akın T, Okkabaz N,  Gezen C, Civil O, Rektum kanserinde intersfinkterik vs. low anterior rezeksiyon: Olgu eşleştirmeli retrospektif bir karşılaştırma Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya, May 2008

C. Gezen, M. Öncel, O. Civil, M. Haksal, M. Kement. Travma dışı splenektomi: El yardımlı laparoskopik yöntemle tedavi edilen bir olgu serisi. 16.Ulusal Cerrahi Kongresi 28 Mayıs-1 Haziran   2008,  Antalya

Alıcı A, Öncel M, Akın T, Okkabaz N,  Gezen C, Civil O, Rektum kanserinde intersfinkterik vs. low anterior rezeksiyon: Olgu eşleştirmeli retrospektif bir karşılaştırma Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya, May 2008 

Civil O, Gezen C, Hatipoğlu H, Vural S, Okkabaz N, Gündoğan E, Özateş M, Öncel M. Primeri kolorektal kanser olan karaciğer metastazları: radyofrekans enerji cihazı (Habib) yardımlı rezeksiyon 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, May 2010

Gezen C, Kement M, Okkabaz N, Vural S, Can U, Karaöz A, Civil O, Öncel M, Sentinel lenf nodu bulma başarısına etkili faktörler: retrospektif bir analiz, 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, May 2010 

C. Gezen, Y.E. Altuntas, S. Vural, N. Okkabaz, N. Aksakal, M. Kement, O. Civil, M. Oncel. Rektum kanserinde preoperatif radyoterapinin güvenirliliği: retrospektif bir analiz 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 18-22 Mayıs 2011,  Antalya.

C. Gezen, Y.E. Altuntas, O. Civil, N. Okkabaz, N. Aksakal, S. Vural, M. Kement, M. Öncel. Laparoskopik sigmoid ve rektum tümör cerrahisinde splenik fleksuranın tam veya kısmi mobilizasyonu: Karşılaştırılmalı bir analiz 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 18-22 Mayıs 2011,  Antalya.

C. Gezen, M. Kement, O. Civil, N. Okkabaz, M. Haksal, Y.E. Altuntas, S. Vural, M. Oncel. Laparoskopik Sağ Hemikolektomi sonrasında erken süperior mezenterik ven trombozu: Mühürleme cihazına bağlı ilginç bir komplikasyon 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 18-22 Mayıs 2011, Antalya.

 

Katıldığım uluslararası ve ulusal bilimsel toplantı, seminer ve kongreler

16. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008-Antalya

10. Meme hastalıkları kongresi 2009-İzmir

3. Tıbbi onkoli kongresi 2010- Antalya

8. Avrupa travma kongresi 2011-Antalya

Kolon Kanseri Cerrahi Tekniğinde Güncel Gelişimler: Total Mezokolik Eksizyon Sempozyumu 2011-Ankara

Kolorektal Kanser Workshop Bezmialem Üniversitesi 2011-İstanbul

Laparaskopik Kolerektal Cerrahi Kursu Gazi Üniversitesi 2012-Ankara

18. Ulusal Cerrahi kongresi 2012- İzmir

Türk kolon ve rektum cerrahi kongresi 2015 Antalya

Türk Kolon Ve Rektum Cerrahi Derneği Sonbhar Sempozyumu 2016 Eskişehir

Cerrahpaşa Obezite Ve Metebolik Cerrahi Sempozyumu 2017 İstanbul 

Endokrin cerrahi kongresi 2017 Antalya