Kasık Fıtığı

Kasık Fıtığı

 

 

Kasık Fıtığı Nedir?Kasık Fıtığı Tanısı Nasıl Konulur?

Fıtık, karın duvarında anatomik olarak zayıflık olan alanlardan dışarıya doğru bombeleşme olarak tanımlanabilir. Genellikle bombeleşen alana karın içi organlardan biri girebilir. En sık fıtık içinde olan yapılar bağırsaklardır.

Kasık fıtığı, göbek fıtığı, kesi yeri fıtığı ve epigastrik fıtıklar sık görülen fıtıklardan olup en sık kasık fıtıkları görülür.

 

Kasık Fıtığı Nasıl Olur?

Fıtıklar doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Özellikle şişmanlık, sürekli öksürük, ağır kaldırma, kabızlık, prostat problemleri, hamilelik ve karın içi asit toplanması gibi karın içi basıncı artıran sebepler fıtık oluşumuna zemin hazırlarlar. Yine ailesinde fıtık olan bireylerde fıtık görülme ihtimali fazladır.

 

Kasık Fıtığı Nasıl Anlaşılır?

Kasık fıtıkları, kasık bölgesinde ağrı ve şişlik ile karakterizedir ve tıbbi litaretürde ‘inguinal herni’ olarak adlandırılır. Özellikle ayağa kalkınca şişlik oluşur yatınca şişlik kaybolabilir. Başlangıç döneminde şişlik olmaksızın ağrı ve yanma şikayetleriyle kendini gösterebilir.

 

Kasık Fıtığı Kimlerde Görülür?

Kasık fıtığı doğumdan itibaren her yaşta görülebilir. Tüm fıtıklar arasında en sık görülen (%90) fıtık türüdür. Direk, indirekt ve femoral herni olarak üç tipi mevcuttur. En sık indirekt fıtıklar görülür ve şişlik scrotuma doğru uzanır. Direk fıtıklar orta ve ileri yaşta daha sık görülür. Femoral fıtıklar kadınlarda erkeklerden daha sık görülür.

 

Açık ve Laparoskopik (Kapalı) Kasık Fıtığı Ameliyatı Kesi FarkıKasık Fıtığı Ameliyatı

Kasık fıtıkları halk arasında masum rahatsızlıklardan biri olarak bilinse de, fıtık içinde karın organlarının herhangi birinin, özellikle bağırsakların sıkışması, acil müdahale gerektiren, hayati tehlike arzedebilen bir durumdur. Tıp dilinde ‘inkarserasyon’ ‘strangülasyon’ gibi isimlerle anılır. Bağırsak sıkışmasına bağlı gecikmeli olan ameliyatlarda bağırsak gangrene olursa, gangrene kısmın kesilerek çıkarılması gerekebilir. Özellikle yaşlı ve yandaş hastalıkları fazla olan bireylerde bu ameliyat hayati risk taşıyabilir.

 

Kasık Fıtığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kasık fıtığı ameliyatları klasik açık yöntemle ve kapalı (laparoskopik) yöntemlerle yapılabilir. Açık kasık fıtığı ameliyatında fıtık olan bölgeden (sağ veya sol) yapılan 5-6 cm’lik cilt kesisi ile fıtık kesesine ulaşılır. Fıtık kesesi içinde karın içi organlar varsa ayrılıp karnın içine gönderilir. Fıtık kesesi tamir edilir. Yapılan bu tamir günümüzde genellikle yama denen sentetik örgülü materyallerle desteklenir. Ameliyat kesi alanı dikilerek işlem sonlandırılır.

Kapalı (laparoskopik) yöntem ile fıtık tamiri iki şekilde uygulanır.:

  1. TEP (total ekstra peritoneal teknik)
  2. TAPP (trans abdominal pre-peritoneal teknik)

Her iki yöntemdeki temel fark TAPP yönteminde karın boşluğunun içine girilmesi, TEP yönteminde ise karın boşluğu içine girilmeden cerrahi işlemin gerçekleştirilmesidir. Her iki yöntemde de ameliyat 3 küçük kesiden yapılmaktadır. Fıtık kesesi bulunup ortadan kaldırıldıktan sonra açık fıtıkta olduğu gibi yama denilen sentetik örgülü materyallerle desteklenir.  Açık yönteme göre daha az ağrı, daha az yara komplikasyonu, daha çabuk ayağa kalkma ve daha çabuk işe dönüş gibi avantajlarının yanında kullanılan teknolojik aletler sebebiyle maliyet dezavantajı bulunmaktadır. 

TEP ve TAPP yöntemlerinin teknik karşılaştırılmasında; TAPP tekniğinde cerrahi esnasında karın içi organ yaralanması, ameliyattan sonraki dönemde karın içinde yapışıklıklar ve bağırsak tıkanıklıklarına sebep olma potansiyelinden dolayı TEP daha avantajlı olmaktadır. Karın boşluğuna girilmeden yapılan TEP ameliyatı günümüzde birçok cerrah tarafından altın standart olarak görülse de çalışılan alanın darlığı nedeniyle daha fazla cerrahi deneyim ve beceri gerektirmesi dezavantajıdır. 

 

Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Kasık fıtığı ameliyatından sonra en önemli kural daha iyi ve çabuk bir iyileşme periyodu için ameliyatı gerçekleştiren hekimin önerilerine uymaktır. Hekim tarafından taburculukta verilen reçete ve öneriler dikkatle uygulanmalıdır. 

Genel olarak fıtık ameliyatlarından sonra 2 gün pansumanın kapalı kalması, banyo yapılacaksa su geçirmez yara örtüleri kullanılması önemlidir. İlk gün yalnız kalmamak oluşabilecek erken komplikasyon için önemlidir. Beslenme düzeninde bir değişikliğe gerek yoktur. Kabızlık olmaması için yeterince su içilmeli ve posalı gıdalar öğünlerde ağırlıklı olmalıdır. Günlük fiziksel aktiviteleri kısıtlama yapılmamalıdır. Ağır fiziksel aktivitelere 1 ay ara vermek gerekir. 

 

Kasık Fıtığı Ameliyatı Riskli Mi?

Her ameliyatta olduğu gibi kasık fıtığı ameliyatında da riskler vardır. Özellikle kapalı (laparoskopik) yöntemde genel anestezi zorunlu olduğu için yaşlı, kronik hastalıkları olan düşkün hastalar için risk katlanmaktadır. Genel anestezi alamayacak kadar riskli olan hastalar için bölgesel anestezi ile yapılabilecek açık fıtık tamiri tercih edilebilir. Açık yöntemde yara yeri enfeksiyonu, kanama, seroma, vasküler yaralanma, duktus yaralanması, yama enfeksiyonu gibi riskler mevcuttur. 

Kapalı yöntem kasık fıtığı ameliyatlarında:

  • TAPP yönteminde karın içi organ yaralanmaları, trokar yeri kanamaları, ameliyat sahası yaralanmaları, seroma, vasküler yaralanma, duktus yaralanması ve yama enfeksiyonları olabilir. 
  • TEP yönteminde büyük damar yaralanmaları, kanama, seroma, vasküler yaralanma, duktus yaralanması ve yama enfeksiyonları olabilir. 
  • Ancak bu komplikasyonların görülme ihtimali olmasına rağmen fıtık cerrahisi düşük riskli cerrahiler gurubundadır. 

 

Kasık Fıtığı Ameliyat Sonrası Tekrarlar Mı?

Kasık fıtığı ameliyatlarında tekrarlamalar sentetik yamaların kullanıma girmesinden sonra oldukça azalmıştır. Ancak ne yazık ki hala sıfır değildir. Özellikle KOAH denilen akciğer hastalığı olanlarda, prostat rahatsızlığı olanlarda, sirozlularda, kronik kabızlığı olanlarda, ağır spor yapanlarda, mesleği ağır kaldırmak olanlarda fıtığın tekrar etme olasılığı vardır. 

 

Laparoskopik (Kapalı) Kasık Fıtığı AmeliyatıLaparoskopik (Kapalı) Kasık Fıtığı Ameliyatı

Kapalı (laparoskopik) yöntem ile fıtık tamiri iki şekilde uygulanır:

  1. TEP (total ekstra peritoneal teknik)
  2. TAPP (trans abdominal pre-peritoneal teknik)

Her iki yöntemdeki temel fark TAPP yönteminde karın boşluğunun içine girilmesi, TEP yönteminde ise karın boşluğu içine girilmeden cerrahi işlemin gerçekleştirilmesidir. Her iki yöntemde de ameliyat 3 küçük kesiden yapılmaktadır. Fıtık kesesi bulunup ortadan kaldırıldıktan sonra açık fıtıkta olduğu gibi yama denilen sentetik örgülü materyallerle desteklenir.  Açık yönteme göre daha az ağrı, daha az yara komplikasyonu, daha çabuk ayağa kalkma ve daha çabuk işe dönüş gibi avantajlarının yanında kullanılan teknolojik aletler sebebiyle maliyet dezavantajı bulunmaktadır. 

TEP ve TAPP yöntemlerinin teknik karşılaştırılmasında; TAPP tekniğinde cerrahi esnasında karın içi organ yaralanması, ameliyattan sonraki dönemde karın içinde yapışıklıklar ve bağırsak tıkanıklıklarına sebep olma potansiyelinden dolayı TEP daha avantajlı olmaktadır. Karın boşluğuna girilmeden yapılan TEP ameliyatı günümüzde birçok cerrah tarafından altın standart olarak görülse de çalışılan alanın darlığı nedeniyle daha fazla cerrahi deneyim ve beceri gerektirmesi dezavantajıdır. 

 

Laparoskopik (Kapalı) Kasık Fıtığı Ameliyatı Kolay Mı?

Özellikle laparoskopi tecrübesi yüksek ve inguinal bölge anatomisine hakim cerrahlar için laparoskopik fıtık ameliyatları kolaydır. 

 

Açık Kasık Fıtığı AmeliyatıAçık Kasık Fıtığı Ameliyatı

Açık kasık fıtığı ameliyatında fıtık olan bölgeden (sağ veya sol) yapılan 5-6 cm’lik cilt kesisi ile fıtık kesesine ulaşılır. Fıtık kesesi içinde karın içi organlar varsa ayrılıp karnın içine gönderilir. Fıtık kesesi tamir edilir. Yapılan bu tamir günümüzde genellikle yama denen sentetik örgülü materyallerle desteklenir. Ameliyat kesi alanı dikilerek işlem sonlandırılır.

 

Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası Ağrı Olur Mu?

Evet kasık fıtığı ameliyatları sonrası da ağrı olabilir. Kasık fıtığı ameliyatı sonrası ağrı açık ve kapalı yöntemde farklılık arz eder. Kapalı yöntemde ağrı açık yönteme göre çok daha azdır. Ağrı kesicilerle rahatlıkla kontrol edilebilen 3-4 gün süren hafif ağrı olabilir.

Ancak açık yöntemde ağrı biraz daha şiddetli ve 10 güne kadar uzayan şekilde olabilir. Bunun dışında özellikle kapalı yöntemde çok düşük ihtimalle cerrahi bir komplikasyon olarak yama tespiti sırasında sinirsel hasara bağlı aylar süren kronik ağrılar olabilir.

 

Kasık Fıtığı CerrahisiKasık Fıtığı Cerrahisi, Ameliyatı Nasıl Yapılır

Kasık fıtıklarının tek tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavi fıtık bölgesinde 7-8 cm’lik bir kesi yapılarak fıtıklaşan bölgeyi tamir edip halk dilinde yama olarak bilinen ‘prolen mesh’ ile desteklenerek yapılabildiği gibi laparaskopik yöntem 3 adet 1 cm den küçük kesilerle de yapılabilir. Laparaskopik yöntemin kesilerek yapılan yönteme üstünlüğü ameliyat sonrası daha az ağrı, daha az yara yeri problemi, daha erken iyileşme ve işe daha erken dönüş olarak sayılabilir.

 

Kasık Fıtığı Ameliyat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Kasık Fıtığı ameliyat ücreti hesaplanırken; tek taraflı, tek taraflı dev, iki taraflı, laparoskopik, açık ve ek bir işlem gerekip gerekmediğine göre ücretlendirme yapılır.

 

Sizlerden gelen sıkça soruları Doç. Dr. Osman Civil cevaplıyor…

Kasık fıtığı nedir nasıl anlaşılır?

Karın içi organlardan herhangi birinin kasık bölgesinde olan karın zarından dışarıya doğru uzanarak, cilt altına kadar ulaşmasıdır. Fıtıklaşan bölgede ağrı, yanma veya şişlik ile kendini gösterir. Özellikle uzun süre ayakta kalma, egzersiz, ıkınma, öksürme veya ağır kaldırma ile bu şikayetler belirginleşir. 

 

Kasık fıtığı ne gibi rahatsızlık verir?

Fıtık olan bölgede uzun süre ayakta kalma, egzersiz, ıkınma, öksürme veya ağır kaldırma gibi durumlar sonrası ağrı, yanma, şişlik ile kendini belli edebilir. 

 

Kasık fıtığı ağrısı nerelere vurur?

Kasık fıtık ağrısı fıtık olan bölgede kasığa, yumurtalıklara ve baldıra kadar olan ağrılara sebep olabilir. 

 

Kasık fıtığı ne zaman tehlikeli olur?

Kasık fıtıklarının en ciddi komplikasyonları etrangülasyon veya strangülasyon denilen fıtık kesesi içine karın içi organların sıkışmasıdır. Özellikle sıkışan organımız bağırsaklar olduğu zaman ölümcül sonuçlara sebep olabilir. 

 

Kasık fıtığı ameliyatı zor mudur?

Tecrübeli ellerde kasık fıtığı ameliyatları komplikasyonları çok fazla olmayan yüz güldürücü cerrahi işlemlerdir. Açık yöntem veya laparoskopik (kapalı) yöntemle cerrahi tedavi mümkündür. 

 

Kasık fıtığı ameliyatlarında kapalı mı açık mı yöntemi tercih etmeliyim?

Kasık fıtığı ameliyatlarında klasik açık yöntem ve laparoskopik(kapalı) yöntem uygulanabilir. Her iki yöntemde de fıtık tamirinde mesh adı verilen sentetik yamalar kullanılır. Kapalı yöntemin açık yönteme göre bazı üstünlükleri mevcuttur. Ameliyat sonrası daha az ağrı, daha çabuk ayağa kalkma, daha hızlı işe dönüş ve daha az kesi ile kozmezisi daha iyidir. Bunun yanında daha özel teknolojik aletler kullanıldığı için maliyet açık yönteme göre fazladır. Biz kendi pratiğimizde hastalarımıza laparoskopik(kapalı) yöntemle cerrahiyi (TAPP) öneriyor ve uyguluyoruz.

 

Kasık fıtığı ameliyatı kaç saat sürer?

Gerek klasik açık yöntem olsun gerek laparoskopik yöntem olsun, her iki yöntemde de tek taraflı tamirlerde operasyon süresi 30-60 dakika arasındadır. 

 

Önceki BlogTüp Mide Ameliyatı (Sleeve Gastrektomi)
Sonraki BlogKarın Duvarı Fıtıkları